Tessera Logo
  Ελληνικά
  English

Πληροφοριακή Πύλη Επιμελητηρίου Ξάνθης

Πληροφοριακή Πύλη Επιμελητηρίου Ξάνθης

Το έργο

Το Επιμελητήριο Ξάνθης σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας του Νομού Ξάνθης. Αριθμεί 16.170 εγγεγραμμένα μέλη εκ των οποίων 6.343 είναι ενεργά  και  είναι όλα μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες συνιστά απαραίτητο φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων αλλά επίσης και σημαντικό παράγοντα που κατευθύνει τις εξελίξεις στην οικονομία της περιοχής με βασικότερη πτυχή αυτή του επίσημου συμβούλου στην τοπική ανάπτυξη.

Το 2011 η Διοίκηση του Επιμελητηρίου προκήρυξε Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με κύριο στόχο σκοπό την αλλαγή  του  τρόπου  λειτουργίας  του Επιμελητηρίου αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των Μελών επιχειρήσεων με πλήρη αξιοποίηση σύγχρονων ολοκληρωμένων επιχειρησιακών / οργανωτικών λύσεων του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το 2012 ανακηρύχτηκε ανάδοχος του έργου η εταιρεία «SGA - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.». Στο πλαίσιο του συνολικού έργου, η ανάδοχος εταιρεία ανέθεσε στην TESSERA, ως υπεργολάβο, την ανάπτυξη της αναβαθμισμένης ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Πύλης του Επιμελητηρίου.

Ο βασικός στόχος της Πληροφοριακής Πύλης ήταν να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες πληροφόρησης και επιχειρηματικής υποστήριξης και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών. Το περιβάλλον της Πύλης ζητήθηκε να είναι πλήρως δυναμικό ενώ η διαχείριση του περιεχομένου της και των λειτουργιών της όφειλε να γίνεται μέσω εύχρηστου και απλού συστήματος διαχείρισης (CMS).

Υλοποίηση

Φάση 1η: Τεχνική ανάλυση του έργου

Για την τεχνική ανάλυση του έργου πραγματοποιήθηκαν τόσο κατ’ ιδίαν συναντήσεις όσο και τηλεδιασκέψεις μεταξύ της ομάδας ανάλυσης και των υπεύθυνων στελεχών του Επιμελητηρίου.

Πέρα από τις βασικές λειτουργίες των υπηρεσιών της Πύλης, οι οποίες προδιαγράφονταν στην προκήρυξη του έργου, τα στελέχη του Επιμελητηρίου εξέφρασαν την επιθυμία η Πύλη να αποτελεί τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά μια πρωτοποριακή πρόταση με φρέσκια αισθητική. Ζήτησαν επίσης πλέον των βασικών υπηρεσιών να προστεθούν στην Πύλη περιοχές για την παρουσίαση της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας του Νομού Ξάνθης. Επίσης, ζήτησαν να προστεθούν ενότητες που θα διευκολύνουν την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων στο site, όπως οι ενότητες «Μικρές Επιχειρηματικές Ιστορίες» και «Θέσεις – Απόψεις».

Ο Υπεύθυνος Έργου αξιολόγησε όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των υπευθύνων και δημιούργησε την αναλυτική μελέτη της εφαρμογής. Η ανανέωση του site αποφασίστηκε να γίνεται από το προσωπικό του Επιμελητηρίου και γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε να σχεδιαστεί ένα εύχρηστο on-line εργαλείο, το οποίο να επιτρέπει την διαχείριση του συνόλου του υλικού χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής.

Φάση 2η: Κατασκευή αρχικών δειγμάτων (templates)

Το δημιουργικό τμήμα της Tessera ενημερώθηκε από τον Υπεύθυνο Έργου για τις γενικότερες απαιτήσεις σχετικά με την αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα του ιστοχώρου. Βάσει αυτών των προδιαγραφών, σχεδίασε δύο εικαστικές προτάσεις για την εμφάνιση και τη διάρθρωση του website.

ΒΕΘ - 2ο δείγμα ΒΕΘ - 3ο δείγμα

Φάση 3η: Παρατηρήσεις επί των δειγμάτων. Κατασκευή τελικού δείγματος

Οι υπεύθυνοι του Επιμελητηρίου μελέτησαν τα δύο δείγματα και διάλεξαν στοιχεία από αυτά που εξέφραζαν περισσότερο τις προσδοκίες τους για την εμφάνιση της Πύλης. Ζήτησαν το συνδυασμό τους σε ένα νέο δείγμα με την τελική δομή που αποφάσισαν καθώς και την προσθήκη μερικών μικρών αλλαγών στην τελική εμφάνιση.

Στη συνέχεια, οι γραφίστες της εταιρείας μας σχεδίασαν μια τελική πρόταση που συνδύαζε όλα τα σημεία που επισημάνθηκαν σε δύο διαφορετικές εκδοχές.

 

ΒΕΘ - 3ο δείγμα ΒΕΘ - 3ο δείγμα

Οι υπεύθυνοι του Επιμελητηρίου Ξάνθης διάλεξαν την πρώτη εκδοχή και έδωσαν την τελική έγκριση για την υλοποίηση.

Φάση 4η: Εγκατάσταση Zikula και καθορισμός της τελικής δομής - δέντρου

Μετά τον καθορισμό του τελικού template το Τμήμα Προγραμματισμού ανέλαβε την εγκατάσταση της πλατφόρμας υλοποίησης. Στην πλατφόρμα ενσωματώθηκαν όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες της Πύλης:

  • Δυνατότητα εγγραφής χρηστών και διαχείρισης του προσωπικού τους προφίλ
  • Χώρος σελίδων επιχειρήσεων - μελών του Επιμελητηρίου με παρουσίαση υπηρεσιών, προϊόντων, φωτογραφιών, και πληροφοριών επικοινωνίας. Οι σελίδες αυτές μπορούν να δημιουργηθούν ξεχωριστά από κάθε επιχείρηση – μέλος, η οποία με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης που διαθέτει μπορεί να διαχειρίζεται τη δική της μόνο σελίδα.
  • Online Help Desk για την υποστήριξη των χρηστών της πλατφόρμας.
  • Εφαρμογή Newsletter με δυνατότητα εγγραφής από τους ίδιους τους χρήστες, η οποία πληροί όλες τις προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία μίας newsletter εφαρμογής “double opt-in”.
  • Ηλεκτρονικό βήμα συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων (forum), στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι επισκέπτες της Πύλης.
  • Ημερολόγιο Εκδηλώσεων με γραφική απεικόνιση των ημερών σε ημερολογιακό πίνακα και επισήμανση των εκδηλώσεων στις αντίστοιχες ημερομηνίες. Οι εκδηλώσεις μπορεί να κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες (π.χ. ενημερωτικές ημερίδες, εκθέσεις, συνεντεύξεις κ.λπ.) και να επισημαίνονται με διαφορετικό χρωματικό κώδικα επάνω στο ημερολόγιο.


Φάση 5η: Προσαρμογή του τελικού δείγματος και καταχώρηση περιεχομένου

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών λειτουργιών της Πύλης, οι προγραμματιστές προχώρησαν στην ενσωμάτωση των γραφικών σύμφωνα με το τελικό δείγμα. Στη συνέχεια, καταχωρήθηκε το πρωτογενές υλικό και οι πληροφορίες που παραδόθηκαν από το Επιμελητήριο  Ξάνθης στην Tessera.

Για να διευκολυνθούν τα στελέχη του Επιμελητηρίου στην αξιολόγηση της Πύλης, αυτή  αναρτήθηκε σε μια προσωρινή διεύθυνση, στην οποία δεν είχε πρόσβαση το ευρύ κοινό.

Φάση 6η: Εκπαίδευση διαχειριστών και δημοσίευση της ιστοσελίδας

Η Tessera προγραμμάτισε την εκπαίδευση του προσωπικού του Επιμελητηρίου Ξάνθης που θα αναλάμβανε την καθημερινή ενημέρωση και διαχείριση του ιστοχώρου. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης δόθηκε στους εκπαιδευόμενους πλήρες εγχειρίδιο του συστήματος καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη για ένα εύλογο διάστημα, απαραίτητο για την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το νέο σύστημα.
Μετά την ολοκλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος πραγματοποιήθηκε η επίσημη δημοσίευση και λειτουργία της Πύλης. Η αναβαθμισμένη ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Πύλη του Επιμελητηρίου Ξάνθης βρίσκεται διαθέσιμη στη διεύθυνση www.ebex.gr.

 

επιστροφή
 

 

 

 

 

Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google+ Subscribe on Youtube