Tessera Logo
  Ελληνικά
  English

Αεροπορική Εταιρεία Astra Airlines

­­­Το έργο

­Η Astra Airlines είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιο­υργία ενός δικτυακού τόπου, με την ανάλογη αισθητική και ποιότητα, ώστε να αναδειχθεί το κύρος της νέας εταιρείας.

­Ταυτόχρονα το site θα έπρεπε να είναι σύμφωνο με τα σύγχρονα πρότυπα και τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, με: ­

  • Δομημένη διάρθρωση περιεχομένου
  • Δυναμική παρουσίαση και διαχείριση ­
  • Λειτουργίες προτιθέμενης αξίας, όπως αναζήτηση, on-line επικοινωνία, διευκόλυνση πρόσβασης σε άτομα με προβλήματα όρασης καθώς και εύκολη μετάφραση του περιεχομένου.­
  • ­

Υλοποίηση

Φάση 1η: Ανάλυση­­

Ο υπεύθυνος έργου συναντήθηκε με τη Διεύθυνση της Astra Airlines και κατέγραψε τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής. Κατόπιν, συντάχθηκε λεπτομερής ανάλυση του έργου και αποφασίστηκε να χρη­σιμοποιηθεί το προϊόν 4CMS για την υλοποίηση.

­Το 4CMS έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από την Tessera σε PHP και υποστηρίζεται από βάση δεδομένων MySQL. Είναι σύμφωνο με τα πρότυπα W3C, διαθέτει εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης του περιεχομένου του ενώ υποστηρίζει άρτια το πολυγλωσσικό περιεχόμενο.

Φάση 2η: Κατασκευή αρχικών δειγμάτων (templates)­

Το δημιουργικό τμήμα της Tessera παρέλαβε φωτογραφικό υλικό που παραδόθηκε από την Astra και ενημερώθηκε για τις γενικότερες απαιτήσεις του σχετικά με την αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα του ιστοχώρου.­

Με γνώμονα αυτές τις προδιαγραφές σχεδιάστηκαν τέσσερις εικαστικές προτάσεις για την εμφάνιση και τη διάρθρωση του δικτυακού τόπου.

­

Πρόταση 1 Πρόταση 2
Πρόταση 3 Πρόταση 
4

Φάση 3η: Παρατηρήσεις επί των δειγμάτων. Κατασκευή τελικού δείγματος­

Οι υπεύθυνοι της Astra Airlines παρέλαβαν τα τέσσερα δείγματα, τα μελέτησαν και διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους. Διάλεξαν το δείγμα που τους εξέφραζε περισσότερο αλλά ταυτόχρονα εντόπισαν και στοιχεία από τα υπόλοιπα δείγματα που θα επιθυμούσαν να ενσωματωθούν στο δικτυακό τους τόπο. Οι γραφίστες της εταιρείας μας σχεδίασαν μια τελική πρόταση που συνδύαζε όλα τα σημεία που επισημάνθηκαν  σε δύο διαφορετικές χρωματικές εκδοχές­.

­

Τελικό δείγμα Τελικό δείγμα

Η Διεύθυνση της Astra επέλεξε το τελικό δείγμα που κάλυπτε όλες τις προτιμήσεις που είχε διατυπώσει. Εξέφρασε όμως την επιθυμία η αρχική σελίδα του site να μην περιέχει μόνο στατικά γραφικά αλλά να γίνει εντυπωσιακότερη με τη χρήση εναλλαγής εικόνων.

Το δημιουργικό τμήμα πρότεινε τη δημιουργία δύο εντυπωσιακών flash animation. Το πρώτο αφορούσε στην κεφαλίδα του site και θα ήταν εμφανές μόνο στην αρχική σελίδα. Έτσι η κεφαλίδα μετατράπηκε από στατική εικόνα σε ένα flash animation που περιλαμβάνει κίνηση του ουρανού, κίνηση του αεροπλάνου καθώς και εναλλαγή μηνυμάτων.

Flash animation Flash animation

Το δεύτερο animation αντικατάστησε την εικόνα στη δεξιά στήλη. Η στατική εικόνα μετατράπηκε σε ένα ενδιαφέρον flash animation με εναλλαγή εικονων του προσωπικού, εμφανές σε όλες τις σελίδες του site.

Flash animation Flash animation

Η Διεύθυνση της Astra εξέφρασε την ικανοποίησή της με το αποτέλεσμα και έτσι η υλοποίηση του ιστοτόπου πέρασε στην επόμενη φάση.

Φάση 4η: Εγκατάσταση 4CMS και καθορισμός τελικής δομής – δέντρου

Το τμήμα προγραμματισμού της Tessera ξεκίνησε  τη σχεδίαση του ιστοτόπου κάνοντας την εγκατάσταση της πλατφόρμας υλοποίησης 4CMS. Οι προγραμματιστές χρειάστηκε να προσθέσουν νέες λειτουργίες στην υπάρχουσα πλατφόρμα, ώστε να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου. Έτσι, για παράδειγμα χρειάστηκε να σχεδιαστεί η δυνατότητα εισαγωγής κειμένου σε καρτέλες καθώς και δύο interactive χάρτες που απεικονίζουν τις ζώνες ώρας καθώς και την εμβέλεια του αεροπλάνου.

Interactive χάρτης με ζώνες ώρας Interactive χάρτης με την εμβέλεια του αεροπλάνου

Φάση 5η: Προσαρμογή δείγματος στο 4CMS και καταχώρηση περιεχομένου

Στη φάση αυτή οι προγραμματιστές προχώρησαν στην ενσωμάτωση των γραφικών στο 4CMS, σύμφωνα με το τελικό δείγμα, ώστε να δημιουργηθεί το οριστικό website με πλήρη λειτουργικότητα. Στη συνέχεια, καταχωρήθηκε ως περιεχόμενο το πρωτογενές υλικό που είχε παραδοθεί από την αεροπορική εταιρεία και αφορούσε σε κείμενα, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες.

Το website της Astra Airlines αναρτήθηκε σε μια προσωρινή διεύθυνση, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης από τη Διεύθυνση της Astra.

Φάση 6η: Αξιολόγηση από τον πελάτη και οριστική παράδοση

Οι υπεύθυνοι της Astra είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μέσω Internet και να τη δοκιμάσουν από διάφορους υπολογιστές και τοποθεσίες, χωρίς όμως αυτή να είναι ακόμα ορατή στο ευρύ κοινό. Δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη λειτουργικότητα και την συνολική αισθητική και ζήτησαν μικρές αλλαγές στην παρουσίαση των κειμένων.

Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών αυτών έδωσαν την τελική έγκριση παραλαβής της ιστοσελίδας και ζήτησαν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημοσίευσής της.

Φάση 7η: Διαδικασίες δημοσίευσης της ιστοσελίδας

Η Tessera ανέλαβε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημοσίευση ενός διαδικτυακού χώρου. Έκανε έρευνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα πιθανών domain name και συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους της Astra στην επιλογή του καταλληλότερου. Επίσης, παρουσίασε τα διαθέσιμα πακέτα φιλοξενίας και βοήθησε τη Διεύθυνση της Astra να διαλέξει αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας.

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες, έγινε καταχώρηση της διεύθυνσης του site στις δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης και τους σημαντικότερους ηλεκτρονικούς καταλόγους. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης ομάδας διαδικασιών που ακολουθεί η Tessera με στόχο την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης (SEO), η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την εμπορική επιτυχία του ιστοχώρου.

Το επίσημο site της Astra Airlines ολοκληρώθηκε και βρίσκεται πλεόν online στη διεύθυνση www.astra-airlines.gr.

Astra Airlines

επιστροφή
 

 

 

 

 

Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google+ Subscribe on Youtube