Ολοκληρώθηκε το portal για το πρόγραμμα "Integrated Green Cities" του Δήμου Θεσσαλονίκης
Tessera Logo
  Ελληνικά
  English

Ολοκληρώθηκε το portal για το πρόγραμμα "Integrated Green Cities" του Δήμου Θεσσαλονίκης : 01/04/2015

Ολοκληρώθηκε το portal για το πρόγραμμα "Integrated Green Cities" του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Tessera υλοποίησε για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 "Integrated Green Cities", τη διαδικτυακή πύλη www.ingreenci.eu, στην οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το έργο και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα, που αφορούν την οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων και του αστικού πρασίνου. Παράλληλα, ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι επιτρέπει στον επισκέπτη να χρησιμοποιήσει μεθόδους για τη διαχείριση του νερού της βροχής και να κατανοήσει με αυτόν τον τρόπο καλύτερα τις νέες αυτές πρακτικές.

Ολοκληρώθηκε το portal για το πρόγραμμα "Integrated Green Cities" του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ολοκληρώθηκε το portal για το πρόγραμμα "Integrated Green Cities" του Δήμου Θεσσαλονίκης
επιστροφή
 

 

 

 

Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google+ Subscribe on Youtube