Ιστοσελίδα για το έργο ForestLife
Tessera Logo
  Ελληνικά
  English

Ιστοσελίδα για το έργο ForestLife : 24/03/2016

Ιστοσελίδα για το έργο ForestLife

Ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας η ανάπτυξη δικτυακού τόπου για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (LIFE14/GIE/GR/000304), με τίτλο ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων ‐ Υγροτόπων (ΜΓΦΙ‐ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ιστότοπος (http://forestlife.gr/) παρουσιάζει το έργο, τους σκοπούς, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, ενώ παράλληλα παρέχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις, που σχετίζονται με το έργο και από δράσεις του έργου και δάση της Ελλάδας.

Ιστοσελίδα για το έργο ForestLife
επιστροφή
 

 

 

 

Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google+ Subscribe on Youtube