Νέα ιστοσελίδα της Euroconnect
Tessera Logo
  Ελληνικά
  English

Νέα ιστοσελίδα της Euroconnect : 06/05/2016

Euroconnect
Ιστοσελίδα Euroconnect
 
 
 
Η Tessera ανέλαβε την εταιρική παρουσίαση της Euroconnect μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας της. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για το προφίλ και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιπροσώπευσης, ενημέρωσης και δικτύωσης που παρέχει. Παράλληλα, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του ιστοχώρου και να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις, που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιήσουν.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα, πατήστε: www.euroconnect.eu
 
 
 
Euroconnect
Ιστοσελίδα Euroconnect
Euroconnect
Ιστοσελίδα Euroconnect
Euroconnect
Ιστοσελίδα Euroconnect

 

επιστροφή
 

 

 

 

Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google+ Subscribe on Youtube