Διαδικτυακή παρουσίαση της AS Hellas
Tessera Logo
  Ελληνικά
  English

Διαδικτυακή παρουσίαση της AS Hellas : 20/04/2016

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του διαδικτυακού τόπου www.ashellas.com, που σκοπό έχει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις εξατομικευμένες λύσεις, που προτείνει η εταιρία AS Automation System Hellas στις ανάγκες παραγωγής, αυτοματισμού και ελέγχου, που παρουσιάζονται. Πέραν του εταιρικού προφίλ, οι επισκέπτες πληροφορούνται μέσα από την ιστοσελίδα για το σύνολο των υπηρεσιών, που παρέχει η εταιρία, τις γραμμές παραγωγής και τους αυτοματισμούς καθώς και για το πελατολόγιο και τα έργα, που η επιχείρηση έχει αναλάβει.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε την ακόλουθη διεύθυνση: www.ashellas.com
 
 
ashellas
Ιστοσελίδα ashellas
ashellas
Ιστοσελίδα ashellas
ashellas
Ιστοσελίδα ashellas
 

 

επιστροφή
 

 

 

 

Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google+ Subscribe on Youtube