Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Web development, mobile applications